Jak cytować publikację

Ocena wielkości ruchu turystycznego w ośrodku narciarskim Kotelnica Białczańska w sezonie zimowym 2014/2015

Format cytowania:
KRZESIWO, Kinga. Ocena wielkości ruchu turystycznego w ośrodku narciarskim Kotelnica Białczańska w sezonie zimowym 2014/2015. Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 145, p. 47 - 70, pa. 2016. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2016/Numer-145/art/7855/>. Date accessed: 17 pa. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.16.012.5401.