Jak cytować publikację

Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych optycznych i radarowych do identyfikacji typów użytków rolnych

Format cytowania:
GRABSKA, Ewa. Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych optycznych i radarowych do identyfikacji typów użytków rolnych. Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, p. 135-155, mar. 2017. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2017/Numer-148/art/8962/>. Date accessed: 30 mar. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.17.006.6274.