Jak cytować publikację

Wypływy wód podziemnych w dnach mis jeziornych na przykładzie Jeziora Raduńskiego Górnego (Pojezierze Kaszubskie)

Format cytowania:
CIEśLIńSKI, Roman; PIEKARZ, Jacek. Wypływy wód podziemnych w dnach mis jeziornych na przykładzie Jeziora Raduńskiego Górnego (Pojezierze Kaszubskie). Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, p. 55-79, mar. 2017. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2017/Numer-148/art/8965/>. Date accessed: 30 mar. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.17.003.6271.