Jak cytować publikację

Miesięczne anomalie termiczne na Alasce (1951–2015)

Format cytowania:
SULIKOWSKA, Agnieszka. Miesięczne anomalie termiczne na Alasce (1951–2015). Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, p. 33-54, mar. 2017. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2017/Numer-148/art/8966/>. Date accessed: 30 mar. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.17.002.6270.