Jak cytować publikację

Wyzwania moralne duchowości Najświętszego Serca Jezusowego

Format cytowania:
DERDZIUK OFMCAP, o. Andrzej. Wyzwania moralne duchowości Najświętszego Serca Jezusowego. Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, Nr 1 (38), p. 81-96, maj 2020. ISSN 2544-3283. Available at: <https://www.ejournals.eu/Sympozjum/2020/1-38/art/16759/>. Date accessed: 28 maj 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25443283SYM.20.005.12122.