Jak cytować publikację

Serce Jezusa szkołą duchowości kapłańskiej

Format cytowania:
LEC, ks. Zdzisław. Serce Jezusa szkołą duchowości kapłańskiej. Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, Nr 1 (38), p. 65-80, maj 2020. ISSN 2544-3283. Available at: <https://www.ejournals.eu/Sympozjum/2020/1-38/art/16760/>. Date accessed: 28 maj 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25443283SYM.20.004.12121.