Jak cytować publikację

Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego i jej znaczenie teologiczne

Format cytowania:
KR&OACUTE;LIKOWSKI, Ks. Janusz. Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego i jej znaczenie teologiczne. Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, Nr 1 (38), p. 11-27, maj 2020. ISSN 2544-3283. Available at: <https://www.ejournals.eu/Sympozjum/2020/1-38/art/16763/>. Date accessed: 28 maj 2020 doi:https://doi.org/10.4467/25443283SYM.20.001.12118.