Jak cytować publikację

Teologiczne typy bizantyjskich ikon maryjnych

Format cytowania:
KLEJNOWSKI-R&OACUTE;żYCKI, ks. Dariusz. Teologiczne typy bizantyjskich ikon maryjnych. Sympozjum, 2021 - Tom XXV, Nr 1 (40), p. 55-65, maj 2021. ISSN 2544-3283. Available at: <https://www.ejournals.eu/Sympozjum/2021/1-40/art/19232/>. Date accessed: 31 maj 2021 doi:https://doi.org/10.4467/25443283SYM.21.005.13718.