Jak cytować publikację

Problemy utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej w świetle regulaminów wojskowych doby stanisławowskiej (zarys problematyki)

Format cytowania:
CHOLEWIńSKI, Łukasz. Problemy utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej w świetle regulaminów wojskowych doby stanisławowskiej (zarys problematyki). Medycyna Nowożytna, 2020, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, p. 79-97, gru. 2020. ISSN 2657-506X. Available at: <https://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/2020/Zeszyt-2/art/18682/>. Date accessed: 30 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/12311960MN.20.013.13355.