Jak cytować publikację

Innowacje w rolnictwie – tradycje i współczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Format cytowania:
ARABAS, Iwona. Innowacje w rolnictwie – tradycje i współczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Medycyna Nowożytna, 2021, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, p. 151-154, sie. 2021. ISSN 2657-506X. Available at: <https://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/2021/Zeszyt-1/art/19639/>. Date accessed: 06 sie. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/12311960MN.21.010.14223.