Jak cytować publikację

Romana M. Bahry, Forgotten Chemist of Łańcut & Pioneer of Probiotics. Zapomniany Aptekarz Miasta Łańcuta i naukowiec – pionier probiotyki, Wyd. York University Press Toronto, Ontario, Canada, Toronto 2018, ss. 346, 100 fotografi i i fotokopii dokumentów

Format cytowania:
CZYż, Lidia Maria. Romana M. Bahry, Forgotten Chemist of Łańcut & Pioneer of Probiotics. Zapomniany Aptekarz Miasta Łańcuta i naukowiec – pionier probiotyki, Wyd. York University Press Toronto, Ontario, Canada, Toronto 2018, ss. 346, 100 fotografi i i fotokopii dokumentów. Medycyna Nowożytna, 2021, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, p. 139-144, sie. 2021. ISSN 2657-506X. Available at: <https://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/2021/Zeszyt-1/art/19642/>. Date accessed: 06 sie. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/12311960MN.21.007.14220.