Jak cytować publikację

Zbigniew Kopciński, Krzysztof Kopciński, Szpital wojskowy w Równem w latach 1919–1939, wyd. PWSZ, Głogów 2020, ss. 529, rec. Bożena Urbanek.

Format cytowania:
URBANEK, Bożena. Zbigniew Kopciński, Krzysztof Kopciński, Szpital wojskowy w Równem w latach 1919–1939, wyd. PWSZ, Głogów 2020, ss. 529, rec. Bożena Urbanek. Medycyna Nowożytna, 2021, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, p. 135-138, sie. 2021. ISSN 2657-506X. Available at: <https://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/2021/Zeszyt-1/art/19643/>. Date accessed: 06 sie. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/12311960MN.21.006.14219.