Jak cytować publikację

David Schneider, Historia współczesnej medycyny, renesans, wynalezienie chirurgii i rewolucja implantów, tł. G. Łuczkiewicz, wyd. Znak, Kraków 2021, ss. 560

Format cytowania:
PACIOREK, Magdalena. David Schneider, Historia współczesnej medycyny, renesans, wynalezienie chirurgii i rewolucja implantów, tł. G. Łuczkiewicz, wyd. Znak, Kraków 2021, ss. 560. Medycyna Nowożytna, 2021, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, p. 225-226, gru. 2021. ISSN 2657-506X. Available at: <https://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/2021/Zeszyt-2/art/21099/>. Date accessed: 31 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/12311960MN.21.020.15248.