Jak cytować publikację

Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce, 20–21 września 2017 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680

Format cytowania:
LASZUK, Anna. Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce, 20–21 września 2017 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680. Archeion, 2020, 121, p. 512-518, gru. 2020. ISSN 2658-1264. Available at: <https://www.ejournals.eu/Archeion/2020/120/art/18070/>. Date accessed: 15 gru. 2020 doi:.