Jak cytować publikację

Czasopismo „Archival Science” w latach 2011–2020 – analiza treści artykułów naukowych

Format cytowania:
WIśNIEWSKA-DREWNIAK, Magdalena. Czasopismo „Archival Science” w latach 2011–2020 – analiza treści artykułów naukowych. Archeion, 2020, 121, p. 342-371, gru. 2020. ISSN 2658-1264. Available at: <https://www.ejournals.eu/Archeion/2020/120/art/18078/>. Date accessed: 15 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/26581264ARC.20.013.12970.