Jak cytować publikację

Przepisy regulujące zarządzanie dokumentacją na przedpolu archiwalnym bliższym w sądach powszechnych w Polsce w latach 1985–2019

Format cytowania:
DRZEWIECKA, Dorota. Przepisy regulujące zarządzanie dokumentacją na przedpolu archiwalnym bliższym w sądach powszechnych w Polsce w latach 1985–2019. Archeion, 2020, 121, p. 102-121, gru. 2020. ISSN 2658-1264. Available at: <https://www.ejournals.eu/Archeion/2020/120/art/18087/>. Date accessed: 15 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/26581264ARC.20.004.12961.