Jak cytować publikację

Wpływ dezynfekcji pomieszczeń ozonem na skuteczność ujawniania śladów daktyloskopijnych na powierzchni papieru metodą DFO w dobie pandemii SARS-CoV-2

Format cytowania:
SZCZEPAńSKI, Tomasz; WIęCKIEWICZ, Urszula; KONIOR, Barbara; PUCUłEK, Patryk. Wpływ dezynfekcji pomieszczeń ozonem na skuteczność ujawniania śladów daktyloskopijnych na powierzchni papieru metodą DFO w dobie pandemii SARS-CoV-2. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, p. 277-293, kwi. 2021. ISSN 2720-0841. Available at: <https://www.ejournals.eu/PBW/2021/Numer-24-2021/art/19075/>. Date accessed: 30 kwi. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20801335PBW.21.008.13565.