Jak cytować publikację

Alternatywne narzędzia zdalnej identyfikacji

Format cytowania:
LEWANDOWSKI, Remigiusz. Alternatywne narzędzia zdalnej identyfikacji. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), p. 85-101, lis. 2021. ISSN 2720-0841. Available at: <https://www.ejournals.eu/PBW/2021/Numer-25-2021/art/20142/>. Date accessed: 17 lis. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20801335PBW.21.022.14299.