Jak cytować publikację

Niewidzialna infrastruktura Internetu – usługi chmurowe jako krytyczny element środowiska bezpieczeństwa. Przypadek Amazona

Format cytowania:
GURTOWSKI, Maciej; WASZEWSKI, Jan. Niewidzialna infrastruktura Internetu – usługi chmurowe jako krytyczny element środowiska bezpieczeństwa. Przypadek Amazona. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), p. 59-84, lis. 2021. ISSN 2720-0841. Available at: <https://www.ejournals.eu/PBW/2021/Numer-25-2021/art/20143/>. Date accessed: 17 lis. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20801335PBW.21.021.14298.