Jak cytować publikację

Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego

Format cytowania:
GRADZI, Dariusz. Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), p. 31-58, lis. 2021. ISSN 2720-0841. Available at: <https://www.ejournals.eu/PBW/2021/Numer-25-2021/art/20144/>. Date accessed: 17 lis. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20801335PBW.21.020.14297.