Jak cytować publikację

Od „konfliktu hybrydowego” do działań konwencjonalnych? Koncepcja oddziaływania militarnego Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po 2018 roku

Format cytowania:
MICKIEWICZ, Piotr; KASPRZYCKI, Daniel Damian. Od „konfliktu hybrydowego” do działań konwencjonalnych? Koncepcja oddziaływania militarnego Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po 2018 roku. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 2021, Numer 25 (13), p. 11-30, lis. 2021. ISSN 2720-0841. Available at: <https://www.ejournals.eu/PBW/2021/Numer-25-2021/art/20145/>. Date accessed: 17 lis. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20801335PBW.21.019.14296.