Jak cytować publikację

Cyberbezpieczeństwo państw w XXI wieku na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej

Format cytowania:
WOSZEK, Sandra. Cyberbezpieczeństwo państw w XXI wieku na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), p. 198-217, sty. 1970. ISSN 2720-0841. Available at: <https://www.ejournals.eu/PBW/2022/Numer-27-2022/art/22486/>. Date accessed: 09 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20801335PBW.22.056.16947.