Jak cytować publikację

Ekstaza czy szaleństwo? Czy można ocenić „normalność” i „patologię” zachowań religijnych?

Format cytowania:
GRZYMAłA-MOSZCZYńSKA, Halina. Ekstaza czy szaleństwo? Czy można ocenić „normalność” i „patologię” zachowań religijnych?. Studia Religiologica, 2011, Tom 44, p. 35-47, gru. 2011. ISSN 2084-4077. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/Tom-43-2011/Numer-44/art/101/>. Date accessed: 20 gru. 2011 doi:https://doi.org/10.4467/20844077SR.11.002.0246.