Jak cytować publikację

‘Bolszewizm starożytności’, czyli chrześcijaństwo jako Rewolucja. Perspektywa Nowej Prawicy Alaina de Benoist – wybrane aspekty

Format cytowania:
BIELAWSKI, Paweł. ‘Bolszewizm starożytności’, czyli chrześcijaństwo jako Rewolucja. Perspektywa Nowej Prawicy Alaina de Benoist – wybrane aspekty. Studia Religiologica, 2021, Tom 54 Numer 2, p. 181-194, sie. 2021. ISSN 2084-4077. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/2021/Numer-54-2-2021/art/19723/>. Date accessed: 30 sie. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20844077SR.21.012.14203.