Jak cytować publikację

Filozofia, rytuał i performatywność w starożytnej myśli indyjskiej na przykładzie upaniszady Ćhandogia 6.2.4

Format cytowania:
JUREWICZ, Joanna. Filozofia, rytuał i performatywność w starożytnej myśli indyjskiej na przykładzie upaniszady Ćhandogia 6.2.4. Studia Religiologica, 2021, Tom 54 Numer 2, p. 131-146, sie. 2021. ISSN 2084-4077. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/2021/Numer-54-2-2021/art/19726/>. Date accessed: 30 sie. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20844077SR.21.008.14199.