Jak cytować publikację

Kategoria czasu mitycznego w komiksowych narracjach superbohaterskich

Format cytowania:
BAJKA, Katarzyna. Kategoria czasu mitycznego w komiksowych narracjach superbohaterskich. Studia Religiologica, 2014, Tom 47 Numer 2, p. 125-140, wrz. 2014. ISSN 2084-4077. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/Tom-47-2014/Numer-47-2-2014/art/3494/>. Date accessed: 30 wrz. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20844077SR.14.009.2382.