Jak cytować publikację

Katolicy obrządku ormiańskiego w sowieckiej Armenii i Gruzji (1920–1936)

Format cytowania:
OSIECKI, Jakub. Katolicy obrządku ormiańskiego w sowieckiej Armenii i Gruzji (1920–1936). Studia Religiologica, 2014, Tom 47 Numer 2, p. 141-151, wrz. 2014. ISSN 2084-4077. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/Tom-47-2014/Numer-47-2-2014/art/3495/>. Date accessed: 30 wrz. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20844077SR.14.010.2383.