Jak cytować publikację

Święto Jamów we współczesnej Ghanie. Tradycja ponad podziałami religijnymi

Format cytowania:
NIEDźWIEDź, Anna. Święto Jamów we współczesnej Ghanie. Tradycja ponad podziałami religijnymi. Studia Religiologica, 2014, Tom 47 Numer 3, p. 237-252, gru. 2014. ISSN 2084-4077. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/Tom-47-2014/Numer-47-3-2014/art/4116/>. Date accessed: 01 gru. 2014 doi:.