Jak cytować publikację

Hermeneutyka trydenckiej doktryny na temat mszy świętej w perspektywie katolickiego tradycjonalizmu

Format cytowania:
LISAK, Marcin. Hermeneutyka trydenckiej doktryny na temat mszy świętej w perspektywie katolickiego tradycjonalizmu. Studia Religiologica, 2015, Tom 48 Numer 2, p. 171-188, maj 2015. ISSN 2084-4077. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/Tom-48-2015/Numer-48-2-2015/art/4790/>. Date accessed: 12 maj 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20844077SR.15.013.3559.