Jak cytować publikację

Kaznodziejski spór o Marię między Jakubem Wujkiem a Grzegorzem z Żarnowca. Przyczynek do dziejów dogmatyki i polemiki wyznaniowej w Rzeczpospolitej XVI wieku

Format cytowania:
CZYż, Renata. Kaznodziejski spór o Marię między Jakubem Wujkiem a Grzegorzem z Żarnowca. Przyczynek do dziejów dogmatyki i polemiki wyznaniowej w Rzeczpospolitej XVI wieku. Studia Religiologica, 2010, Tom 43, p. 123-134, pa. 2010. ISSN 2084-4077. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/Tom-43-2010/Numer-43-2010/art/736/>. Date accessed: 25 pa. 2010 doi:.