Jak cytować publikację

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”, Kraków – Archiwum Narodowe, 25–26 listopada 2021 roku

Format cytowania:
MICHAłKOWSKA, Patrycja. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”, Kraków – Archiwum Narodowe, 25–26 listopada 2021 roku. Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, p. 175-182, lis. 2022. ISSN 2956-4778. Available at: <https://www.ejournals.eu/OLiDK/2022/1-2022/art/22301/>. Date accessed: 10 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.22.010.16539.