Jak cytować publikację

Sprawozdanie z V4 Heritage Academy: Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries, 11–17 lipca 2022 roku, Słowacja

Format cytowania:
KOC&OACUTE;R, Sławomir. Sprawozdanie z V4 Heritage Academy: Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries, 11–17 lipca 2022 roku, Słowacja. Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, p. 171-173, lis. 2022. ISSN 2956-4778. Available at: <https://www.ejournals.eu/OLiDK/2022/1-2022/art/22302/>. Date accessed: 10 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.22.009.16538.