Jak cytować publikację

Potrzeby edukacyjno-szkoleniowe studentów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – komunikat z badań

Format cytowania:
KOBIAłKA, Andrzej. Potrzeby edukacyjno-szkoleniowe studentów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – komunikat z badań. Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, p. 155-169, lis. 2022. ISSN 2956-4778. Available at: <https://www.ejournals.eu/OLiDK/2022/1-2022/art/22303/>. Date accessed: 10 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.22.008.16537.