Jak cytować publikację

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu strażaków: szanse i zagrożenia

Format cytowania:
KOSOWSKI, Bogdan; LUZAR, Artur. Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu strażaków: szanse i zagrożenia. Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, p. 107-126, lis. 2022. ISSN 2956-4778. Available at: <https://www.ejournals.eu/OLiDK/2022/1-2022/art/22305/>. Date accessed: 10 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.22.006.16535.