Jak cytować publikację

Przygotowanie straży pożarnej do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach zabytkowych – krótka analiza ofert i programów szkolenia

Format cytowania:
SMYCZYńSKI, Jacek; KOCIOłEK, Krzysztof T. Przygotowanie straży pożarnej do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach zabytkowych – krótka analiza ofert i programów szkolenia. Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, p. 93-106, lis. 2022. ISSN 2956-4778. Available at: <https://www.ejournals.eu/OLiDK/2022/1-2022/art/22306/>. Date accessed: 10 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.22.005.16534.