Jak cytować publikację

Znaczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w ochronie obiektów dziedzictwa kulturowego w zasobach lokalnych społeczności

Format cytowania:
WOLAńSKI, Robert Marcin; GIEłżECKI, Jan. Znaczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w ochronie obiektów dziedzictwa kulturowego w zasobach lokalnych społeczności. Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, p. 63-91, lis. 2022. ISSN 2956-4778. Available at: <https://www.ejournals.eu/OLiDK/2022/1-2022/art/22307/>. Date accessed: 10 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.22.004.16533.