Jak cytować publikację

Problemy stosowania środków i urządzeń gaśniczych w ochronie przeciwpożarowej obiektów podlegających szczególnej ochronie w tym zabytkowych

Format cytowania:
KR&OACUTE;L, Bernard. Problemy stosowania środków i urządzeń gaśniczych w ochronie przeciwpożarowej obiektów podlegających szczególnej ochronie w tym zabytkowych. Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, p. 53-62, lis. 2022. ISSN 2956-4778. Available at: <https://www.ejournals.eu/OLiDK/2022/1-2022/art/22308/>. Date accessed: 10 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.22.003.16532.