Jak cytować publikację

O europeizacji miasta na przykładzie Krakowa, europejskiego miasta kultury

Format cytowania:
SZULBORSKA-ŁUKASZEWICZ, Joanna. O europeizacji miasta na przykładzie Krakowa, europejskiego miasta kultury. Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18 Numer 4, p. 527-548, gru. 2017. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-18-2017/18-4-2017/art/10443/>. Date accessed: 19 gru. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.17.033.7588.