Jak cytować publikację

Wpływ projektowego finansowania na działalność archiwów społecznych jako możliwy problem badawczy

Format cytowania:
WIśNIEWSKA-DREWNIAK, Magdalena. Wpływ projektowego finansowania na działalność archiwów społecznych jako możliwy problem badawczy. Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19 Numer 3, p. 273-286, lis. 2018. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2018/19-3-2018/art/12788/>. Date accessed: 19 lis. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.18.018.9472.