Jak cytować publikację

»Co to jest muzeum« – wyobrażenia dzieci w wieku pomiędzy 5. a 7. rokiem życia na temat instytucji muzealnej

Format cytowania:
SKUTNIK, Jolanta. »Co to jest muzeum« – wyobrażenia dzieci w wieku pomiędzy 5. a 7. rokiem życia na temat instytucji muzealnej. Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20 Numer 2, p. 257-285, lip. 2019. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-2-2019/art/14245/>. Date accessed: 05 lip. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.19.016.10533.