Jak cytować publikację

Dziedzictwo kulturowe jako element promocji międzynarodowej i polityki rozwojowej Turcji

Format cytowania:
KURPIEWSKA-KORBUT, Renata. Dziedzictwo kulturowe jako element promocji międzynarodowej i polityki rozwojowej Turcji. Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13 Numer 1, p. 63-76, sie. 2012. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-13-2012/13-1-2012/art/158/>. Date accessed: 29 sie. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.12.010.0624.