Jak cytować publikację

Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, red. Adam Grzegorczyk – recenzja książki

Format cytowania:
ADASZYńSKA, Agata. Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, red. Adam Grzegorczyk – recenzja książki. Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14 Numer 3, p. 297-300, wrz. 2013. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-14-2013/14-3-2013/art/1649/>. Date accessed: 10 wrz. 2013 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.13.022.1344.