Jak cytować publikację

Lalkarz: Dyrektor

Format cytowania:
WASZKIEL, Marek. Lalkarz: Dyrektor. Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21 Numer 2, p. 135-146, maj 2020. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2020/21-2-2020/art/16619/>. Date accessed: 18 maj 2020 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.012.12165.