Jak cytować publikację

Użytkownicy nowych mediów i ich strategie wobec globalnych koncernów medialnych

Format cytowania:
DOKTOROWICZ, Krystyna. Użytkownicy nowych mediów i ich strategie wobec globalnych koncernów medialnych. Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14 Numer 4, p. 337-350, gru. 2013. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-14-2013/14-4-2013/art/1682/>. Date accessed: 15 gru. 2013 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.13.028.1587.