Jak cytować publikację

Muzea historyczne – pomiędzy pamięcią zbiorową a polityką pamięci historycznej

Format cytowania:
KLAś, Jarosław. Muzea historyczne – pomiędzy pamięcią zbiorową a polityką pamięci historycznej. Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14 Numer 3, p. 197-215, wrz. 2013. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-14-2013/14-3-2013/art/1718/>. Date accessed: 10 wrz. 2013 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.13.013.1335.