Jak cytować publikację

Wdrażanie narzędzi zarządzania projektowego do procesu organizacji wystaw. Studium przypadku Muzeum Narodowego w Krakowie (2016–2019)

Format cytowania:
TREIT, Dominika; HYSKA, Kamila. Wdrażanie narzędzi zarządzania projektowego do procesu organizacji wystaw. Studium przypadku Muzeum Narodowego w Krakowie (2016–2019). Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22 Numer 1, p. 41-67, kwi. 2021. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2021/22-1-2021/art/18983/>. Date accessed: 12 kwi. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.21.005.13633.