Jak cytować publikację

Wyzwania polskiego sektora kultury po 1989 roku oraz towarzysząca im popularyzacja idei audience development

Format cytowania:
FIRYCH, Piotr. Wyzwania polskiego sektora kultury po 1989 roku oraz towarzysząca im popularyzacja idei audience development. Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22 Numer 1, p. 27-39, kwi. 2021. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2021/22-1-2021/art/18984/>. Date accessed: 12 kwi. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.21.004.13632.