Jak cytować publikację

Nowe siedziby instytucji kultury w Polsce – perspektywa lokalnych ekosystemów kultury

Format cytowania:
POPRAWSKI, Marcin. Nowe siedziby instytucji kultury w Polsce – perspektywa lokalnych ekosystemów kultury. Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22 Numer 3, p. 323-341, wrz. 2021. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2021/22-3-2021/art/19830/>. Date accessed: 30 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.21.021.14281.