Jak cytować publikację

Inspiracje kultury w tworzeniu nowego paradygmatu rozwoju

Format cytowania:
BORYS, Tadeusz. Inspiracje kultury w tworzeniu nowego paradygmatu rozwoju. Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22 Numer 3, p. 00-00, wrz. 2021. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/First-View/22-3-2021/art/19831/>. Date accessed: 30 wrz. 2021 doi:.