Jak cytować publikację

A co, jeśli Forest Green Rovers pozielenieją? Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju przez klub piłkarski

Format cytowania:
PODNIESIńSKI, Jan. A co, jeśli Forest Green Rovers pozielenieją? Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju przez klub piłkarski. Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22 Numer 4, p. 455-475, sty. 2022. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2021/22-4-2021/art/21065/>. Date accessed: 05 lut. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.21.028.15229.